Сервелат ГОСТ

Состав:
  • грудинка свиная
  • говядина
  • cвинина
Вид упаковки: вакуум
Оболочка: фиброуз
Срок хранения: при t= ( от 0 до +6 ) °С - 45 суток